Grenzland zu deutschland, luxemburg und den niederlanden

Historia regionu

Po klęsce Napoleona, na Kongresie Wiedeńskim w 1815r., Europa została ponownie zreorganizowana. Eupen, Eifel i część Stavelot-Malmedy zostały przyłączone do pruskiej Nadrenii i utworzyły dzielnice Eupen i Malmedy. Neutralny obszar Moresnet zarządzany był zarówno przez Prusy jak i Holandię, ponieważ tereny te były bogate w złożagalmanu. Podczas I wojny światowej Eupen i Malmedybyły miastami niemieckimi, natomiast wraz z Traktatem Wersalskim (1919-1920) stały się one częścią Belgii. 10 maja 1940r. Niemcy zaatakowali większe miasta Europy Zachodniej, w tym Eupen i Malmedy. Region ten został zajęty przez oddziały SS i włączony do Rzeszy Niemieckiej, a kilka lat później rozpoczęła się tam Ofensywa w Ardenach.Wydarzenie to trwało od 16 grudnia 1944r. do 21 stycznia 1945r. Była to próba przejęcia portu w Antwerpii przez Niemców. Jeżeli doszłoby do tego, Amerykanie nie byliby w stanie uzupełnić zapasów broni i jedzenia. W bitwie tej walczyło pond 1 mln żołnierzy. Dla USA była to największa i najkrwawsza bitwa lądowa. Śmierć poniosło ponad 20 tys. osób.

 

W środę, 20.03.2019 r byliśmy na Trójstyku „Les Trios Frontières“, gdzie graniczą ze sobą Niemcy, Luksemburg i Belgia. Linia graniczna przebiega przez środek rzeki Our, która wyznacza granicę między Luksemburgiem a Niemcami. Nad rzeką znajduje się drewniany most, który łączy Niemcy i Belgię. Pomnik europejski stoi kilka metrów dalej i symbolizuje europejską jedność i zniesienie granic.TRZY CZY CZTERY GRANICE?

Przed pierwszą wojną światową Holandia, Belgia, Niemcy i neutralny Moresnet graniczyły ze sobą w pobliżu miasta Akwizgran. Od 1816 do 1919 r. neutralny Moresnet był odrębnym, niezależnym regionem. Na Kongresie Wiedeńskim Prusy i Holandia skonfliktowały się o kopalnie rudy galmanowej znajdujące się na tym terenie. Ponieważ nie udało się dojść do porozumienia, postanowiono utworzyć strefę neutralną, zarządzaną wspólnie przez Prusy i Holandię. Po klęsce Niemiec w pierwszej wojnie światowej neutralne Moresnet zostało włączone do Belgii. Od tego czasu teren ten jest trójgranicznym regionem, w którym spotykają się trzy kraje: Niemcy, Belgia i Holandia. Dziś ten bardzo często odwiedzany punkt graniczny ma charakter jedynie orientacyjny. Znajdują się tu dwie wieże widokowe, restauracje i różne inne atrakcje.

 

 


POMNIK ŻYDOWSKICH DZIECI

Na dawnej pruskiej kolejowej stacji granicznej znajduje się rzeźba, która upamiętnia transporty żydowskich dzieci. Monumentalne postacie mają rzeczywiste rozmiary. Widzimy czworo dzieci, które sprawiają wrażenie zagubionych, widać, że mają uczucia między strachem a nadzieją. Pomnik bardzo dobrze oddaje ich odczucia. Nawet dziś trudno wyobrazić sobie sytuację, w jakiej się znalazły. W tle pomnika stoją dwa dawne niemieckie wagony, którymi przewożono dzieci, co jeszcze bardziej ilustruje dramat sytuacji. 

Tylko Belgia przyjęła tysiące żydowskich dzieci z Rzeszy Niemieckiej. Inne kraje, takie jak Wielka Brytania, Holandia i Szwajcaria, również nie odmówiły im gościny. Jednak niektóre kraje nie przyjmowały dzieci, obawiając się, że za dziećmi przybędą ich rodzice. W sumie dzięki transportom przeżyło ponad 15.500 żydowskich dzieci. 

Pomnik został odsłonięty 27 stycznia 2019 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście. Historyk dr H. Ruland i współorganizator naszego projektu również był zaangażowany w budowę monumentu.

 


Zadanie

W tekście podano, że dzieci miały „uczucia między strachem a nadzieją“. Wyjaśnij te stwiedzenie. subtitle in the description