„Obszary przygraniczne/historie przygraniczne jako miejsce nauki do pokonywania uprzedzeń” - wirtualny tornister

Pierwsze zdjęcie grupowe

W pamięci ofiar wojny


37 uczniów, siedmioro nauczycieli, trzy nacje – jedno zadanie!

 

Grupa projektowa spotkała się trzyktotnie w ciągu półtora roku w różnych częściach Europy, aby wzajemnie się poznać, wymienić doświaczeniem i wdrożyć w życie idee interkulturowe. 

 

 

Celem projektu jest stworzenie przez uczniów i uczennice w trzech językach (niemieckim, angielskim i francuskim) wirtualnego tornistra, z którego będą mogły skorzystać inne osoby z całej Europy. Będą w niej materiały dydaktyczne dotyczące muzeów/miejsc pamięci z miejsc spotkań projektowych, po które mogą sięgnąć ośrodki dydaktyczne jako inspiracja do innych projektów historycznych.